Firðir og grunnsævi
Heimildir

Heimildir

Aðalsteinn Sigurðsson 1982. Long distance migrations of Plaice (Pleuronectes platessa L.). Rit Fiskideildar , vol. 6 nr. 4. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/Rit-fisk/rit_fisk_6-4-27.pdf

Agnar Ingólfsson 1975. Lífríki fjörunnar. Í: Votlendi (ritstj. Arnþór Garðarsson), Rit Landverndar 4, Landvernd, Reykjavík. Bls. 61-99.

Agnar Ingólfsson 1976. The feeding habits of great black-backed gulls, Larus marinus, and glaucous gulls, L. hyperboreus, in Iceland. Acta naturalia Islandica nr. 24, 19 bls. Agnar Ingólfsson 1999. The macrofauna of the tidal flats of Blikastaðir, southwestern Iceland, during a 27-year period. Rit Fiskideildar 16: 141-154.

Agnar Ingólfsson og María Björk Steinarsdóttir 1999. Lífríki í grýttum fjörum milli Geldinganess og Gufuness. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 50.

Agnar Ingólfsson and María Björk Steinarsdóttir 2002. Rannsóknir á lífríki fjöru í Hraunavík austan Straumsvíkur. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 64.

Arnþór Garðarsson og Ólafur K. Nielsen 1989. Fuglalíf á tveimur leirum við Reykjavík. I. Vaðfuglar. Náttúrufræðingurinn 59: 59-84.

Arnþór Garðarsson 1998. Fuglatalningar í Leiruvogi. Skýrsla til Verkefnisstjórnar Sundabrautar.

Arnþór Garðarsson 1998. Fitjagróður í Leiruvogi. Skýrsla til Verkefnisstjórnar Sundabrautar.

Arnþór Garðarsson 1998. Leirur á Innnesjum. Kímblaðið, blað líffræðinema við Háskóla Íslands 11: 4-7.

Arnthor Gardarsson and Gudmundur A. Gudmundsson 1996. Numbers of Light-bellied Brent Geese Branta bernicla hrota staging in Iceland in spring. Wildfowl, 47: 62-66.

Astthorsson, O.S. and A. Gislason 1999. Inter-annual variation in abundance and development of Calanus finmarchicus in Faxaflói, West-Iceland. Rit Fiskideildar, 199916:131-140. Í Rit Fiskideildar nr. 16 Unnsteinn Stefánsson Festschrift. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/Rit-fisk/rit_fisk_16-131.pdf

Björn Gunnarsson, Stefán Áki Ragnarsson og Valur Bogason 2008. Efnistaka í Faxaflóa, lífríki botns, nytjastofnar og hrygning. Hafrannsóknastofnunin janúar 2008, 13 bls.

Björn Æ. Steinarsson, Gunnar Jónsson, Hörður Andrésson, Jónbjörn Pálsson 1996. Könnun á flatfiski í Faxaflóa með dragnót sumarið 1995. Rannsóknaskýrsla. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 47: 1-38. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-047.pdf

Einar Hjörleifsson 2006. Um línu- og handfæraveiðar í Faxaflóa á hrygningarstoppstíma. Hafrannsóknastofnunin-Veiðiráðgjafarsvið. Vinnuskýrsla No. 2006-01, 7bls.

Einar Jónsson 1980. Líffræðiathuganir á beitusmokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, Todarodes sagittatus (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report. Hafrannsóknastofnunin Fjölrit nr. 7, 22 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolr-007.PDF

Einar Jónsson 1982. A survey of spawning and reproduction of the icelandic cod. Rit Fiskideildar, vol 6, nr. 2

Eiríkur Stephensen, Jörundur Svavarsson, Joachim Sturve, Gunilla Ericson, Margaretha Adolfsson-Erici og Lars Förlin. Biochemical indicators of pollution exposures in shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius), caught in four harbours on the south-west coast of Iceland. Aquatic Toxicology (í prentun 2004)

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1986. Könnun á botndýralífi í Viðeyjarsundi og Eiðsvík. Fjölrit Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, 25 bls.

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1987. Könnun á botndýralífi í Viðeyjarsundi og Eiðsvík. Handrit 30 bls.

Guðmundur V. Helgason og Jörundur Svavarsson 1991. Botndýralíf í Þerneyjarsundi. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 30.

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1992. Eftirlitsrannsóknir í Viðeyjarsundi og Eiðsvík 1985-1992. I. hluti. Botndýralíf. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, fjölrit, 33 bls.

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1995. Eftirlitsrannsóknir í Viðeyjarsundi og Eiðsvík 1985-1992. III. hluti. Umhverfisþættir og saurgerlar. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, fjölrit, 45 bls.

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1996. Botndýralíf í Viðeyjarsundi og Eiðsvík við Reykjavík: könnun í febrúar 1996 og samanburður við fyrri athuganir. Skýrsla til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, fjölrit, 30bls.

Guðmundur V. Helgason og Arnþór Garðarsson 1996. Vöktun í Viðeyjarsundi og Eiðsvík. Könnun á botndýralífi í febrúar 1996 og samanburður við fyrri athuganir. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, fjölrit, 30bls.

Guðmundur V. Helgason, Jón S. Ólafsson & Arnþór Garðarsson 1998. Lífríki við Hvaleyri. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 43.

Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson 1993. Numbers, geographic distribution and habitat utilization of waders (Charadrii) in spring on the shores of Iceland. Ecography 16: 82-93.

Guðrún Helgadóttir 1984. Senkvartere foraminiferer og sedimenter i Faxaflói - Jökuldjúpområdet vest for Island. Prófritg. frá Oslóarháskóla, Nóv. 1984

Gunilla Ericson, Halldóra Skarphéðisdóttir, Lisa D. Zuanna and Jörundur Svavarsson 2002. DNA aducts as indicators of genotoxic exposure in indigenous and transplanted mussels, Mytilus edulis L. from Icelandic coastal sites. - Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 516: 91-99.

Halldóra Skarphéðisdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Jörundur Svavarsson og Þorkell Jóhannesson 1996. Seasonal fluctuations of tributyltin (TBT) and dibutyltin (DBT) in the dogwhelk, Nucella lapillus (L.), and the blue mussel, Mytilus edulis L., in Icelandic waters. Marine Pollution Bulletin 32: 358-361.

Hermann Einarsson 1941. Survey of the benthonic animal communities of Faxa Bay (Iceland). Meddelelser fra kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersogelser, 11(1): 1-46

Hermann Einarsson and George C. Williams 1968. Planktonic fish eggs of Faxaflói, southwest Iceland. 1948-1957. Rit Fiskideildar, vol.4, nr.5.

Hrafnkell Eiríksson 1988. Um stofnstærð og veiðimöguleika á kúfskel í Breiðafirði, Faxaflóa og við SA-land. Ægir, 81: 58-68.

Ingvar Hallgrímsson. 1954. Noen bemerkninger om Faxaflóis hydrografi og zooplanktonbestand. Prófritgerð frá Oslóarhákóla. 87 pp.

Isotopcentralen 1971. Recipientundersøgelse ved Reykjavík I 1970 Komplet bilgassamling København 16.08. 1971. 545.07

Isotopcentralen 1971. Recipientundersøgelse ved Reykjavík I 1970 Rapport København 16.08. 1971. 545.07

Jakob Jakobsson. 1958. A study of the plankton-herring relationship off the SW-coast of Iceland. Rit Fiskideildar 2(2):1-27.

Jonasdottir,S.H., Gudfinnsson,H.G., Gislason,A., Astthorsson,O.S. 2002. Diet composition and quality for Calanus finmarchicus egg production and hatching success off south-west Iceland. Marine Biology. 140: 1195-1206

Jóhannes Briem, Svend-Aage Malmberg 1986. Straummæling á Vatnsleysuvík 2. febrúar til 5. maí 1986. Hafrannsóknastofnunin, 1/86.

Jón Ólafsson 1983. Þungmálmar í kræklingi við Suðvesturland. Hafrannsóknastofnun, Fjölrit nr 10, 50s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-010.PDF

Jón Ólafsson, Magnús Danielsen, Sólveig Ólafsdóttir og Þórarinn Arnarson 1996. Næringarefni í sjó undan Ánanaustum í nóvember 1995. Fjölrit Hafrannsóknastofnunarinnar nr. 50. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-050.pdf

Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir 2001. Ástand sjávar á losunarsvæði skolps undan Ánanaustum í febrúar 2000. Hafrannsóknastofnun, Fjölrit nr. 81, 49 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/skolp.pdf

Jónbjörn Pálsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Hjörleifsson, Hörður Andrésson, Kristján Kristinsson 1998. Könnun á flatfiski í Faxaflóa með dragnót sumrin 1996 og 1997 - Rannsóknaskýrsla. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 69: 1-38. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-069.pdf

Jörundur Svavarsson 1990. Studies on the rocky subtidal communities in vicinity of a dumping pit for pot linings in Straumsvík, southwestern Iceland. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 28.

Jörundur Svavarsson, Guðmundur V. Helgason Helgason & Stefán Á. Ragnarsson 1991. Rannsóknir á lífríki klettabotns neðansjávar í Hraunsvík við Hafnarfjörð. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 34.

Jörundur Svavarsson og Halldóra Skarphéðinsdóttir 1993. Vansköpun af völdum tríbútýltinmengunar hjá íslenskum nákuðungum. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 36.

Jörundur Svavarsson 1994. Skýrsla um þungmálma, PCB og TBT í sjávarlífverum við Álfsnes og Gufunes. Skýrsla til Hollustuverndar ríkisins, óbirt.

Jörundur Svavarsson og Halldóra Skarphéðinsdóttir 1995. Imposex in the dogwhelk Nucella lapillus (L.) in Icelandic waters. Sarsia 80: 35-40.

Jörundur Svavarsson 1996. Lífríki botns á fyrirhuguðum skólpútrásarstað við Ánanaust. Skýrsla til Gatnamálastjórans í Reykjavík. 67 bls.

Jörundur Svavarsson 1999. Vansköpun af völdum tríbútýltins hjá nákuðingi (Nucella lapillius) við Íslandsstrendur - Ástand árið 1998-. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 44. 69 bls.

Jörundur Svavarsson 2000. Imposex in the dogwhelk (Nucella lapillus) due to TBT contamination: improvement at high latitudes. Marine Pollution Bulletin 40: 893-897.

Jörundur Svavarsson 2000. Botndýralíf við mynni Leiruvogs. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 52, 31 bls.

Jörundur Svavarson 2002. Lífríki á klapparbotni neðansjávar í Hraunavík. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 65, 49 bls.

Jörundur Svavarsson 2002. Lífríki botns við skólpútrásarstað undan Ánanaustum- staða eftir opnun skolprásar. Skýrsla til Gatnamálastjórans í Reykjavík. Reykjavík, 68 bls.

Jörundur Svavarsson og Guðmundur V. Helgason 2002. Botndýralíf við Sundahöfn. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 66. 35 bls.

Jörundur Svavarsson 2004. Lífríki á botni neðansjávar út af Gufunesi. Fjölrit Líffræðistofnunar nr. 70. 39 bls.

Karl Gunnarsson, Konráð Þórisson 1977. The effect of sewage on the distribution and cover of littoral algae near Reykjavík. Preliminary results. Acta Botanica Islandica, 4: 58-66.

Karl Gunnarsson, Anton Galan 1986. Beltaskipting fjöruþörunga á Gufunesi, Geldinganesi og í Viðey. Skýrsla til Heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkursvæðinu.

Karl Gunnarsson, Erlingur Hauksson 1986. Fjörulíf á Kársnesi 1986. Skýrsla til Náttúrufræðistofu Kópavogs, desember, 1-39.

Karl Gunnarsson 1993. Eftirlitsrannsóknir í Viðeyjarsundi og Eiðsvík 1985-1992. II. hluti: Fjöruþörungar. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, 23 s.

Kjartan Thors 1977. Skýrsla um rannsóknir hafsbotnsins í sunnanverðum Faxaflóa sumarið 1975. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 2: 1-24.

Kjartan Thors 1978. The seabed of the northern part of Faxaflói, Iceland. Jökull, 28: 42-52.

Kjartan Thors 1981. Environmental features of the capelin spawning grounds south of Iceland. Rit Fiskideildar, vol 6, nr.1

Kjartan Thors 1982. Innsigling að smábátahöfn í Elliðavogi. Dýpi á klöpp. Skýrsla um verk unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík.

Kjartan Thors, Þórður Sigurgeirsson 1982. Hafsbotn við Vogastapa. Skýrsla um seismískar endurvarpsmælingar í nóvember 1982. Fjölfölduð skýrsla, nóv.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir 1985. Framvinduskýrsla um endurvarpsmælingar í Faxaflóa sumarið 1985. Hafrannsóknastofnunin, nóvember 1985.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir 1986. Endurvarpsmælingar í Faxaflóa 1985. Verk unnið fyrir Sementsverksmiðju ríkisins. Hafrannsóknastofnunin. Fjölf. skýrsla 1/86.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir, Lovísa Ásbjörnsdóttir 1987. Eyjargarður - dýpi á klöpp og jarðlagaskipan. Skýrsla um verk unnið fyrir Hafnarstjórann í Reykjavík. Júlí 1987.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir, Lovísa Ásbjörnsdóttir 1987. Korngarður og Kleppsbakki - dýpi á klöpp og jarðlagaskipan. Skýrsla um verk unnið fyrir Hafnarstjórann í Reykjavík. Fjölf. Skýrsla, Júlí 1987.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir, Jón Jónsson 1993. Dýpi á klöpp og jarðlagaskipan í Eiðsvík. Skýrsla um mælingar gerðar fyrir Reykjavíkurhöfn í júní 1992. Mars 1993. Fjölfölduð skýrsla, 8 s.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir 1993. Malarleit utan eyja við Reykjavík. Verk unnið fyrir Björgun h.f. Nóvember 1993. Fjölfölduð skýrsla, 40 s.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir 1993. Hafsbotn við Ánanaust. Skýrsla um könnun sumarið 1993 fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Fjölfölduð skýrsla, 9 s.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir 1993. Hafsbotn við Ánanaust. Skýrsla um könnun sumarið 1993 fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Fjölfölduð skýrsla, 9 s.

Kjartan Thors, Árni Sigurðsson 1994. Dýpi á klöpp á Klettasvæði. Skýrsla um verk unnið fyrir Reykjavíkurhöfn. Fjölfölduð skýrsla, nóvember 1994.

Kjartan Thors, Árni Sigurðsson, Jón Jónsson 1994. Botnrannsóknir við Ánanaust 1994. Skýrsla um könnun fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Fjölfölduð skýrsla, júní 1994.

Kristján Geirsson 1993. Eftirlitsrannsóknir í Viðeyjarsundi og Eiðsvík 1985-1992. II. hluti. Fjöruþörungar. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, fjölrit, 22 bls.

Kristján Geirsson 1994. Dýpkun gömlu hafnarinnar í Reykjavík. Niðurstöður og túlkun mengunarmælinga. Reykjavíkurhöfn, Reykjavík, 16 bls.

Kristján Geirsson 1995. Greining mengunarefna í botnseti Sundahafnar og samanburður við útbreiðslu mengunar í lausum jarðlögum á lóð Hringrásar hf. Reykjavíkurhöfn, Reykjavík, 31 bls.

Munda, I.M. 1970. A note on the density of benthic marine algae along a rocky slope in Faxaflói southwest Iceland. Nova Hedwigia 19: 535-550.

Munda, I.M. 1980. Contribution to the knowledge of the Benthic algal vegetation of the Mýrar area (Faxaflói, SW-Iceland). Res. Inst. Neðri-ás, Bull. No 33. 48 pp.

Orkustofnun, Straumfræðistöð 1967. Gatnamálastjórinn í Reykjavík, Straumrannsókn í Fossvogi. Skýrsla nr.1 um niðurstöður rannsókna. Ágúst 1967.

Sigurður Jónsson and L. Chesnoy 1988. Halosacciocolax kjellmanii, parasite arctique de Develeraea ramentacea (Palmariales, Rhodophyta): Organisation et rapports hôte-parasite. Bull. Soc. bot. Fr., 135: 211-227.

Sigurður Jónsson and L. Chesnoy. 1989. Halosacciocolax kjellmanii, parasite arctique de Develeraea ramentacea (Palmariales, Rhodophyta): tétrasporogenèse. Bull. Soc. bot. Fr., 136: 45-60.

 Spärck, R. 1937. The benthonic animal communities of the coastal waters. The Zoology of Iceland, Vol I (6), 45 bls.

Snorri Páll Kjaran og Sigurður Lárus Hólm 2002. Dreifing mengunarefna í Faxaflóa frá fyrirhuguðum vothreinsibúnaði álvers Ísals hf. í Straumsvík. Skýrsla unnin fyrir Íslenska álfélagið hf, 34 bls.

Stefán S. Kristmannsson 1989. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1987-1988. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 17. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-017.PDF

 Stefán Kristmannsson 1991. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1989-1990. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 24. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-024.pdf

Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem 1985. Hita- og straummælingar í Eiðsvík, við Gufuneshöfða og við Ingólfsgarð í desember 1984 til febrúar 1985. Hafrannsóknastofnunin, 1/85.

Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem 1991. Direct Current Measurements and CTD Survey in the nearshore Area of Njarðvík July - August 1991. Preliminary Results. Hafrannsóknastofnunin, 1/91.

Thorisson,K., Asgeirsson,Th.H. 1999. Short term changes in a cod larval patch west of Iceland 1997. International Council for the Exploration of the Sea, Council Meeting 1999/Y:30, 8 pp.

Thorisson,K., Asgeirsson,T.H., Gunnarsson,B. 2000. Cod larval patches in Icelandic waters in 1998. International Council for the Exploration of the Sea, Council Meeting CM 2000/N:29, 8 pp.

Unnsteinn Stefánsson, Guðmundur Guðmundsson 1978. The freshwater regime of Faxaflói, southwest Iceland, and its relationship to meteorological variables. Estuarine and Coastal Marine Science, 6: 535-551.

 Unnsteinn Stefánsson 1981. Particulate matter in icelandic surface waters. Rit Fiskideildar, vol.6, nr. 1.

Unnsteinn Stefánsson, Þórunn Þórðardóttir, Jón Ólafsson 1987. Comparison of seasonal oxygen cycles and primary production in the Faxaflói Region, Southwest Iceland. Deep-Sea Research, 34: 725-739

Unnur Skúladóttir, Hrafnkell Eiríksson 1970. Rækju- og skelfiskleit í Faxaflóa og Hafnaleir. Ægir, 63: 7-11.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1984. Reiknilíkan fyrir sjávarmengun. Rannsókn vegna Grafarvogsræsis. Unnið fyrir borgarverkfræðing, júní 1984.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1989. Straumælingar í Eiðsvík og við Gullinbrú. Bréf til Stefáns Hermannssonar, aðstoðarborgarverkfræðings.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1991. Sjávarmengun frá skolpútrásum. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Des. 1991.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1992. Coastal contamination from a wastewater outlet offshore from Eiðsgrandi. Feb. 1992.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1993. Sewage disposal study U.S.Naval station Keflavík, Iceland. Location of wastewater outlets. Prepared for Department ot the Navy. Atlantic Division. Naval Facilities Engineering Command. Sept. 1993.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1994. Sjávarstraumar í Faxaflóa og dreifing mengunar vegna útrásar frá Eiðsgranda. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Rvk. des. 1994.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1996. Eiðsgrandi. Sjávarmengun frá bráðabirgðaútrás við Ánanaust. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Mars 1996.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1997. Straumalíkan af Kleppsvík og Elliðavogi. Skýrsla unnin fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1998. Straumalíkan af Leiruvogi. Skýrsla unnin fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

Verkfræðistofan Vatnaskil 1999. Sjávarstraumar í Faxaflóa og dreifing mengunar frá meginútrásum frá Ánanaustum og Laugarnesi. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Mars 1999.

Verkfræðistofan Vatnaskil 2000. Dreifing mengunar frá útrás við Ánanaust. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík. Apríl 2000.

Verkfræðistofan Vatnaskil 2000. Straumlíkan af Kleppsvík og Elliðavogi. Skýrsla unnin fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

Þórunn Þórðardóttir 1973. Successive measurements of primary production and composition of phytoplankton at two stations west of Iceland. Norwegian Journal of Botany, 20: 257-270.

Þórunn Þórðardóttir, Unnsteinn Stefánsson 1977. Productivity in relation to environmental variables in the Faxaflói region 1966-1967. ICES C.M. 1977/L:34. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/ices_1977_L34.pdf 

Útlit síðu:

imgban