Firðir og grunnsævi
Heimildir

Heimildir

Breiðafjörður

Adey, W. H. 1968. The distribution of crustose corallines on the Icelandic coast. Science in Iceland. Anniversary volume, 16 - 25.

Agnar Ingólfsson 1961. The distribution and breeding ecology of the white-tailed Eagle, Haliaeëtus albicilla. Department of Natural history University of Aberdeen, 78 bls.

Agnar Ingólfsson 1976. Forkönnun á lífríki Gilsfjarðar, Þorskafjarðar, Djúpafjarðar, Gufufjarðar og nærliggjandi fjarða. Líffræðistofnun Háskólans, fjölrit nr. 8, 51 bls.

Agnar Ingólfsson 1976. The feeding habits of great black-backed gulls, Larus marinus, and glaucous gulls, L. hyperboreus, in Iceland. Acta naturalia Islandica nr. 24, 19 bls.

Agnar Ingólfsson 1977. Distribution and habitat preferences of some intertidal amphipods in Iceland. Acta naturalia Islandica, nr. 25, 19 bls.

Agnar Ingólfsson 1990. Sjávarlón á Íslandi. Náttúruverndarráð. Fjölrit nr. 21, 64 bls.

Agnar Ingólfsson 1996. The distribution of intertidal macrofauna on the coasts of Iceland in relation to temperature. Sarsia 81: 29-44.

Anon 1987. Fuglalíf. Í: Stykkishólmur, Aðalskipulag 1985 - 2005. Bæjarstjórn Stykkishólms, bls. 47 - 48.

Arnþór Garðarsson 1973. Fuglastofnar og selir á Breiðafirði. Bráðabirgðaskýrsla í október 1973. Óbirt skýrsla, 25 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Arnþór Garðarsson 1973. Fuglastofnar og selir á Breiðafirði. Bráðabirgðaskýrsla í október 1973. Óbirt skýrsla, 26 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Arnþór Garðarsson 1979. Skarfatal 1975. Náttúrufræðingurinn, 49: 126-154.

Arnþór Garðarsson 1979. Sites of major importance to Branta bernicla hrota in Iceland. Í: M. Smart (ed). Proc. 1st Tech. Meeting on Western Palearctic Migratory Bird Management, 44.

Arnþór Garðarsson 1985. The huge bird-cliff, Látrabjarg, in Western Iceland. Env. Cons., 12: 83-84.

Arnþór Garðarsson 1986. Lífið í Látrabjargi. Bls. 14 -15 Í: Ferð frá Reykjavík yfir Breiðafjörð á Rauðasand og Látrabjarg 11.-14. Júlí 1986. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, bls. 14-15.

Arnþór Garðarsson 1995. Svartfugl í íslenskum fuglabjörgum. Bliki, 16: 47-65.

Arnþór Garðarsson 1996. Ritubyggðir. Bliki, 17: 1-16.

Arnþór Garðarsson 1996. Dílaskarfsbyggðir 1975-1994. Bliki, 17: 35-42.

Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1991. Yfirlit um gildi einstakra fjörusvæða fyrir vaðfugla. Áfangaskýrsla, H.Í., óbirt skýrsla, 45 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Arnthor Gardarsson and Gudmundur A. Gudmundsson 1996. Numbers of Light-bellied Brent Geese Branta bernicla hrota staging in Iceland in spring. Wildfowl, 47: 62-66.

Árni Waag Hjálmarsson 1979. Fuglalíf í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Náttúrufræðingurinn, 49: 112-125.

Bergsveinn Skúlason 1949. Fuglar í Breiðafjarðareyjum. Náttúrufræðingurinn, 19: 76-82.

Bjarni Sæmundsson 1911. Fiskirannsóknir 1909 og 1910. Skýrsla til Stjórnarráðsins. I. Rannsóknir á Breiðafirði og Faxaflóa 1909. Andvari, 36: 51-87.

Caram, B. & Sigurður Jónsson. 1973. Sur la présence du Derbesia marina (L) Kjellm. en Island. Acta Bot. Isl. 2: 25-28.

Droplaug Ólafsdóttir, Kristján Lillendahl og Jón Sólmundsson 1997. Þráðormar í meltingarvegi íslenskra sjófugla. Fjölstofnarannsóknir 1992-1995. Hafrannsóknastofnun, fjölrit nr. 57: 273-282.

Einar Jónsson 1980. Líffræðiathuganir á beitusmokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, Todarodes sagittatus (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report. Hafrannsóknastofnunin Fjölrit nr. 7, 22 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolr-007.PDF

Einar Jónsson 1982. A survey of spawning and reproduction of the icelandic cod. Rit Fiskideildar, vol 6, nr. 2

Enquist, M. Plane, E & Röed, J. 1985. Aggressive communication in Fulmars (Fulmarus glacialis) competing for food. Animal behaviour, 33: 1007-1020.

Erlingur Hauksson og Karl Gunnarsson 1973. Nokkrar athuganir á fjörum við norðaustanverðan Breiðafjörð. Óbirt skýrsla, 12 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Erlingur Hauksson 1977. Útbreiðsla og kjörsvæði fjörudýra í Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 47: 88-102.

Erlingur Hauksson 1985. Talning útselskópa og stofnstærð útsels. Náttúrufræðingurinn, 55: 83-93.

Erlingur Hauksson 1985. Fylgst með landselum í látrum. Náttúrufræðingurinn, 55: 119-131.

Erlingur Hauksson 1986. Fjöldi og útbreiðsla landsels við Ísland. Náttúrufræðingurinn, 56: 19-29.

Erlingur Hauksson 1992. Selir og hringormar. Hafrannsóknir 43, 121 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Erpur Snær Hansen og Broddi Reyr Hansen 1997. Mælingar á orkuneyslu stuttnefju (Uria lomvia) og langvíu (U. aalge) í Látrabjargi með tvímerktu vatni (3H218O). Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjölrit nr. 57: 262-271. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-057.pdf

Finnur Guðmundsson 1954. Íslenskir fuglar XI, hvítmáfur (Larus hyperboreus). Náttúrufræðingurinn, 25: 24-35.

Finnur Guðmundsson 1967. Haförninn. Í: Birgir Kjaran (ritstj.), Haförninn. Reykjavík. Bókfellsútgáfan, bls. 95-134.

Furness, R.W., Thompson, D.R., Stewart, F.M. & Barrett, R.T. 1994. Heavy metal levels in Icelandic Seabirds as indicators of Pollution. Münchener Geografhiske Abhandlungen, 101-110.

Gísli E. Jóhannesson 1931. Rauðbrystingur. Náttúrufræðingurinn, 1: 143-144.

Gísli Arnór Víkingsson, Gunnar Oddur Rósarsson, Jón Ólafur Skarphéðinsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1978. Vor- og sumarfæða sprettfisks, Pholis gunnellus, við Flatey á Breiðafirði. Verkefni í sjávarvistfræði við líffræðiskor, H.Í., 17 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Guðmundur A. Guðmundsson og T. Alerstam 1991. Spring staging of Nearctic Knots in Iceland. Wader Study Group Bull. 63, 4 bls.

Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson 1990. The number and distribution of knots in Iceland in May 1990: preliminary results of an aerial survey. Wader Study Group Bull., 64: 118-120.

Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson 1993. Numbers, geographic distribution and habitat utilization of waders (Charadrii) in spring on the shores of Iceland. Ecography, 16: 82-120 .

Guðmundur V. Helgason 1982. Botndýralíf á hluta Breiðafjarðar. 4. árs verkefni við Líffræðiskor Háskóla Íslands. Háskóli Íslands. 97 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Guðmundur Víðir Helgason og Christer Erséus 1987. Three new species of Tubificoides (Oligochaeta, Tubificidae) from the North-west Atlantic and notes on geographic variation in the circumpolar T. kozloffi. Sarsia 72: 159-169.

Guðmundur Víðir Helgason, Arnþór Garðarsson, Jörundur Svavarsson, Kristín Aðalsteinsdóttir og Helgi Guðmundsson 1990. Polychaetes new to the Icelandic fauna, with remarks on some previously recorded species. Sarsia 75: 203-212.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1991. The Iceland scallop, Chlamys islandica (O.F. Müller) in Breidafjördur, West Iceland. I. Spat collection and growth during the first year. Aquaculture, 97: 13-23.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1992. Tilraunaeldi á hörpudiski, Chlamys islandica (O.F. Müller) í Breiðafirði. I. Kynþroski, hrygning og söfnun lirfa. Náttúrufræðingurinn, 61: 243-252.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1992. Tilraunaeldi á hörpudiski. Óbirt skýrsla, 40 bls.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1993. Dyrkning af Chlamys islandica (O.F. Müller) i Breidafjordur, Island. Drg. frá Háskólanum í Árósum, 100 s.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1993. Tilraunaeldi á hörpudiski, Chlamys islandica (O.F. Müller), í Breiðafirði. II. Vöxtur. Náttúrufræðingurinn, 62: 157-164.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1993. Hörpudiskeldi í Breiðafirði. Rannsóknir á Íslandi. Lesbók Morgunbl. 13. febrúar.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1993. The Iceland scallop, Chlamys islandica (O.F. Müller) in Breidafjordur, west Iceland. II. Gamete development and spawning. Aquaculture, 110: 87-96.

Guðrún G. Þórarinsdóttir 1994. The Iceland scallop (Chlamys islandica O.F. Müller), in Breiðafjörður, west Iceland. III. Growth in suspended culture. Aquaculture, 120: 295-303.

Guðrún G. Þórarinsdóttir og Karl Gunnarsson 2003. Reproductive cycles of Mytilus edulis L. on the west and east coast of Iceland. Polar Research, 22(2), 217-233.

Gunnar Jónsson 1966. Rækjuleit á Breiðafirði. Ægir, 59: 300-301.

Halldóra Skarphéðinsdóttir, Karl Gunnarsson 1997. Lífríki sjávar í Breiðafirði. Yfirlit rannsókna. Hafrannsóknastofnun, Fjölrit, 63: 1-57. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Hrafnkell Eiríksson 1970. Hörpudiskaleit í Breiðafirði. Ægir, 63: 334-339.

Hrafnkell Eiríksson 1970. Hörpudisksrannsóknir 1970. Hafrannsóknir 1970, 3: 65-67.

Hrafnkell Eiríksson 1986. Hörpudiskurinn, Chlamys islandica (Müller). Hafrannsóknir 35: 5-40.

Hrafnkell Eiríksson 1988. Um stofnstærð og veiðimöguleika á kúfskel í Breiðafirði, Faxaflóa og við SA-land. Ægir, 81: 58-68.

Hrafnkell Eiríksson 1993. Botndýrarall á Breiðafirði 25.10.-28.10. 1992. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 12 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ingimar Óskarsson, Agnar Ingólfsson og Arnþór Garðarsson 1977. Stranddoppa (Hydrobia ventrosa) á Íslandi. Náttúrufræðingurinn, 47: 8-15.

Jóhann Sigurjónsson, Gísli Víkingsson and Christina Lockyer 1993. Two mass strandings of Pilot whales (Globicephala melas) on the coast of Iceland. Rep. Int. Whal. Commn, Special issue, 14: 407-423.

Jóhannes Sturlaugsson 1994. Vistfræði laxaseiða í Breiðafirði. Ugginn, 15: 12-14.

Jóhannes Sturlaugsso 1994. Food of ranched Atlantic salmon (Salmo salar L.) postmolts in coastal waters, west Iceland. Nordic J. Freshw. Res., 69: 43-57.

Johannes Sturlaugsson and Konrad Thorisson 1995. Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in Iceland: II. The first days of the sea migration. ICES C.M. 1995/M:16, 17 bls.

Johannes Sturlaugsson and Konrad Thorisson 1995. Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in Iceland: III. The first food of sea origin. ICES C.M. 1995/M:15, 17 bls.

Jón Bogason 1964-1989. Tegundalisti botn- og fjörudýra við Flatey. Óbirt.

Jón Eldon 1977. Athuganir á fæðu landsels og útsels í Breiðafirði, Faxaflóa og við Þjórsárós í janúar og febrúar 1977. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, óbirt skýrsla, 11 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Jón Ólafsson 1983. Þungmálmar í kræklingi við suðvesturland. Hafrannsóknastofnun, Fjölrit nr. 10, 50s.

Jón Ólafsson 1986. Trace metals in mussels (Mytilus edulis) from southwest Iceland. Marine Biology, 90: 223 - 229.

Jón Sólmundsson og Svanhildur Egilsdóttir 1996. Lífríki Breiðafjarðar - helstu rannsóknir og framtíðarmöguleikar. Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar 1996, bls. 45-47. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Jón Sólmundssonog Svanhildur Egilsdóttir 1997. Lífríki Breiðafjarðar - helstu rannsóknir og framtíðarmöguleikar. Stykkishólmspósturinn, sérrit, 21. tbl. 4. árg. Bls 5-7.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson 1998. Merkingar og veiðar á skarkola í sunnanverðum Breiðafirði. Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar, 1998: 44-46.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson 2001. Göngur og atferli skarkola í Breiðafirði - göngur frá hrygningar- og uppeldissvæðum (fyrri grein). Ægir, 94(1): 34-39.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson 2001. Göngur og atferli skarkola í Breiðafirði - upplýsingar rafeindamerkja um útbreiðslu og atferli (seinni grein). Ægir, 94(2): 30-34.

Jónbjörn Pálsson og Einar Hjörleifsson 2004. Könnun á dreifingu skarkolaseiða við norðanverðan Breiðafjörð dagana 2.-4. júlí 1998. Hafrannsóknastofnun, Flatfiskanefnd, Vinnuskýrsla No. 2004-02, 9. bls.

Jörundur Svavarsson & Halldóra Skarphéðinsdóttir 1995. Imposex in the dogwhelk Nucella lapillus (L.) in Icelandic waters. Sarsia 80: 35-40.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson 1978. Nýjung í sæflóru Íslands: Harveyella mirabilis. Náttúrufræðingurinn, 48: 157-161.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson 1978. Athugun á sölvum (Palmaria palmata) við Tjaldanes, Dalasýslu. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 6 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson, Konráð Þórisson 1979. Stórþari á Breiðafirði. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 5: 1-53.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson, 1979. Nýjung í sæflóru Íslands. Harveyella mirabilis. Náttúrufræðingurinn, 48: 157-161.

Karl Gunnarsson 1980. Rannsóknir á hrossaþara (Laminaria digitata) á Breiðafirði. 1. Hrossaþari við Fagurey. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 6: 1-17.

Karl Gunnarsson 1981. Magn og vöxtur sölva í innanverðum Breiðafirði. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 9 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson 1982. Skýrsla um öflunartilraun á sölvum í Saurbæjarfjöru. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 4 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson 1985. The genus Vaucheria (Xanthophyceae) in Iceland. I. Marine and brackish water species from west Iceland. Acta Botanica Islandica, 8: 21-27.

Karl Gunnarsson 1990. Populations de Laminaria hyperborea et Laminaria digitata (Phéophycée) dans la baie de Breiðifjörður, Islande; Répartition, Biomasse et densité, distribution d'age, croissance et production. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 188 pp. Marine, Benthos.

Karl Gunnarsson 1991. Populations de Laminaria hyperborea et Laminaria digitata (Phéophycées) dans la Baie de Breiðifjörður, Islande. Rit Fiskideildar, 12(1): 1-148.

Karl Gunnarsson, Sólmundur Tr. Einarsson 1995. Observations on whelk populations (Buccinum undatum L., Mollusca, Gastropoda) in Breiðifjörður, Western Iceland. ICES C.M. 1995/K:20, 13 pp.

Karl Gunnarsson 2001. Þarinn í Breiðafirði. Morgunblaðið, Úr verinu, 31. maí.

Kjartan Thors 1981. Environmental features of the capelin spawning grounds south of Iceland. Rit Fiskideildar, vol 6, nr.1

Konrad Thorisson 1995. Why does sea-migrating salmon (Salmo salar L.) leap ?. ICES C.M. 1995/M:10, 7 bls.

Konrad Thorisson and Johannes Sturlaugsson 1995. Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in Iceland: I. Environmental conditions. ICES C.M. 1995/M:10, 9 bls.

Konrad Thorisson and Johannes Sturlaugsson 1995. Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (Salmo salar) in Iceland: IV. Competitors and predators. ICES C.M. 1995/M:10, 9 bls.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1994. Tjón af völdum arna í æðarvörpum. Umhverfisráðuneytið, skýrsla, 120 bls.

Kristján Lillendahl og Jón Sólmundsson 1997. Sumarfæða sex sjófuglategunda við Ísland). Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjölrit nr. 57: 249-259.

Kristján Lillendahl and J. Solmundsson 1997. An estimate of summer food consumption of six seabird species in Iceland. ICES Journal of Marine Science, 54: 624-630.

Kristján Lillendahl, Jón Sólmundsson, Ólafur K. Pálsson, Þuríður Ragnarsdóttir og Guðjón Atli Auðunsson 1997. Kvikasilfur í fjöðrum sjófugla úr Látrabjargi. Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjölrit nr. 57: 283-295.

Margrét Auðunsdóttir 1979. Sumarástand plöntusvifs á Breiðafirði. Námsverkefni við líffræðiskor H.Í., 26 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

María Hildur Maack 1988. Leiðangursskýrsla um botndýrarannsóknir, ágúst 1988. Hafrannsóknastofnun, útibú Ólafsvík, óbirt skýrsla, 13 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Marteinn Björnsson og Þorbjörn Sigurgeirsson 1951. Athuganir á þaragróðri í Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 21: 33-36.

Moss, Stephen R.. Ævar Petersen og Patricia A. Nuttal 1986. Tick-borne viruses in Iceland seabird colonies. Acta naturalia Islandica, nr. 32, 19 bls.

Munda, I. M. 1970. Rannsóknir á botngróðri við strendur Íslands 1963-1968.  Náttúrufræðingurinn, 40: 1-25.

Munda, I. M. 1978. Trace metal concentrations in some Icelandic seaweeds. Bot. Mar., 21: 261-263.

Munda, I. M. 1981. A find of Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Ag. (Phaeophyceae, Sphacelariales) in Iceland. Nova Hedwigia, 35: 55-61.

Munda, I. M. 1984. The benthic algal vegetation of the Snæfellsnes Peninsula, southwest Iceland.  Hydrobiologia 116-117: 371-373.

Munda, I. M. 1985. General survey of the benthic algal vegetation along the Barðastönd coast (Breiðaförður, West Iceland). Res Inst. Neðri ás, Hveragerði Bull., 44: 1-62.

Nielsen, P. 1921. Havörnens (Haliaëtus albicilla) udbredelse paa Island i de sidste 30 aar. Dansk Orn. Foren. Tidsskr., 15: 69-83.

Nuttal, P.A., Carey, D., Moss, S.R., Green, B.M. & Spence, R.P 1986. Hughes group viruses (Bunya viridae) from the seabird tick Ixodes (Ceratixode) uriae (Acari: Ixodidae). J. Med. Entomol., 4: 437 - 440.

Ólafur Valur Einarsson 1986. Botndýrarannsóknir við Vesturland, 11. - 31. Ágúst 1986. Hafrannsóknastofnunin, útibú Ólafsvíkur. 30 bls. (óbirt skýrsla). Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Ólafur Einarsson, J. Durinck, M. Peterz & W. Vader 1989. Kolstorkur við Látrabjarg. Bliki, 8: 51-52.

Ólafur K. Nielsen 1996. Afrán fugla á laxaseiðum í sjó. Bliki, 17: 17-23.

Sigurður Pétursson 1951. Nokkrar athuganir á þaragróðri undan Reykjanesi og Skálanesi á Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 21: 35 – 36

Sigrún Helgadóttir, Stefán Bergmann og Ævar Petersen 1985. Selir og hringormar. Landvernd, Reykjavík, 101 bls.

Sigurður Pétursson 1951. Nokkrar athuganir á þaragróðri undan Reykjanesi og Skálanesi á Breiðafirði. Náttúrufæðingurinn 21: 35-36.

Sólmundur Tr. Einarsson 1977. Seals in Icelandic Waters. ICES C.M. 1977/N:19, 19 bls.

Sólmundur Einarsson 1978. Selarannsóknir og selaveiðar. Náttúrufræðingurinn, 48: 129-141.

Sólmundur Tr. Einarsson 1991. Ígulkerarannsóknir. Fjölrituð skýrsla, 66 bls.

Sólmundur Einarsson 1991. Ígulkerarannsóknir. Hafrannsóknastofnunin, óbirt skýrsla, 66 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Sólmundur Einarsson 1992. Ígulkerarannsóknir. Ægir, 85: 180-193.

Sólmundur Tr. Einarsson 1994. The distribution and density of green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) in Icelandic waters. ICES. C.M. 1994/K: 38, 20 bls.

Stefán S. Kristmannsson 1989. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1987-1988. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 17. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-017.PDF

Stefán Kristmannsson 1991. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1989-1990. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 24. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-024.pdf

Steingrímur Jónsson 1999. Temperature time series from Icelandic coastal stations. Rit Fiskideildar, 16: 59-68. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/Rit-fisk/rit_fisk_16-059.pdf

Teitur Arnlaugsson 1973. Selir við Ísland. Fjölrituð skýrsla. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. 37 bls.

Thompson, D.R., Furness, R.W., Barett, R.T. 1992. Mercury concentrations in seabirds from colonies in the Northeast Atlantic. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 23: 383-389.

Unnsteinn Stefánsson 1981. Particulate matter in icelandic surface waters. Rit Fiskideildar, vol.6, nr. 1. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/Rit-fisk/rit_fisk_6-1-14.pdf

Unnur Skúladóttir, J. Pálsson, Guðmundur Skúli Bragason og Stefán Brynjólfsson 1991. The variation in size and age at change of sex, maximum length and length of ovigerous periods of the shrimp, Pandalus borealis, at  different temperatures in Icelandic waters. ICES, C.M. 1991/K: 5, 16 bls.

Vigfús Jóhannsson, Jóhannes Sturlaugsson og Sigurður Már Einarsson 1991. Fæða laxins í sjó. Eldisfréttir, 5: 13-17.

Vilhjálmur Þorsteinsson 1986. Athuganir á ástandi hrognkelsastofna. Víkingur, 48: 22-27.

Vilhjálmur Þorsteinsson 1991. Af hverju er svona erfitt að spá ? um aflahorfur á grásleppu. Sjávarfréttir, 19: 25-30.

Vilhjálmur Þorsteinsson og Guðrún Marteinsdóttir 1992. Æðarfugladauði í grásleppunetum. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 21 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Vilhjálmur Þorsteinsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Guðjón Ingi Eggertsson 1998 Þorskurinn í Breiðafirði. Ægir 91(4): 22-30.

Þorsteinn Einarsson 1986. Ferð í Látrabjarg 1956. Náttúrufræðingurinn, 56: 69 - 76.

Ævar Petersen 1976. Skýrsla um varp hafarnar í Flateyjarhreppi, Breiðafirði, sumarið 1976. Menntamálaráðuneytið, óbirt skýrsla, 18 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen 1978. Skýrsla um varp hafarnar í Flateyjarhreppi, Breiðafirði, sumarið 1977. Menntamálaráðuneytið, óbirt skýrsla. 20 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen 1979. Varpfuglar Flateyjar á Breiðafirði og nokkurra nærliggjandi eyja. Náttúrufræðingurinn, 49: 229 - 256.

Ævar Petersen 1981. Breeding biology and feeding ecology of Black Guillemots. D.Phil. ritgerð, Oxford háskóli, xiv + 378 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen 1986. Fuglalíf og selir í Breiðafjarðareyjum. Í: Ferð frá Reykjavík yfir Breiðafjörð á Rauðasand og Látrabjarg 11.-14. Júlí 1986. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, bls. 4 - 5. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf

Ævar Petersen 1989. Náttúrufar í Breiðafjarðareyjum. Í: Breiðafjarðareyjar. Ferðafélag Íslands, Árbók 1989, bls. 17-52.

Ævar Petersen og Haukur Jóhannesson 1993. Verndun Breiðafjarðar. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis, 40 bls. Sjá útdrátt í Fjölriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/breidifj.pdf
 

Útlit síðu:

imgban