Firðir og grunnsævi
Sjór

Sjór

Í Önundarfirði er ekki til mikið af aðgengilegum gögnum um sjóinn enn sem komið er en þó eru til nokkrar rannsóknir og verður efni þeirra gerð skil smám saman.

Straumar

Efni í vinnslu

Hiti

Hitamælingar voru gerðar á yfirborðssjó í Önundarfirði í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994 (1. mynd). Sjávarhiti í lok mars í yfirborði var um 1 °C og hækkaði jafnt og þétt er leið fram á sumar upp í rúmar 10 °C í seinni hluta ágúst. Eftir það fór hiti lækkandi er leið fram á haustið og var rúmar 5 °C í nóvember.


1. mynd. Hiti í yfirborði sjávar í Önundarfirði 1994.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdf


Selta

Seltumælingar voru gerðar í yfirborði sjávar í Önundarfirði í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994. Nokkrar sveiflur voru í yfirborðsseltu í Önundarfirði frá vori til hausts árið 1994 og sveifluðust seltugildi frá 28,4 til 34,6 (1. mynd). Mestan hluta mælitímans voru seltugildi yfir 34. Aðalseltulækkunin varð í byrjun maí og aftur um mánaðarmótin maí til júní og tengist snjóbráðnum sem eykur ferskvatnsrennsli tímabundið til sjávar. Í byrjun ágúst varð einnig nokkur lækkun í seltu í stuttan tíma. Lækkun seltu í Önundarfirði samsvarandi lækkun í Fljótavík og mun meiri en fram kom í Aðalvík þar sem rannsóknir voru gerðar á sama tíma. Megin ferskvatnsrennslið vegna leysinga og þar með aðalseltulækkunin í Önundarfirði verður þó um 2 vikum fyrr en í Aðalvík og Fljótavík.

1. mynd. Selta í yfirborðssjó í Önundarfirði 1994.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdf


Súrefni

Efni í vinnslu

Næringarefni

1. mynd. Styrkur nítrats í sjó í Önundarfirði 1994

Næringarefnamælingar voru gerðar í yfirborði sjávar í Önundarfirði í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994 (1. mynd). Styrkur nítrats í byrjun apríl var milli 11 og 12 µmól/l, sem er nokkuð lægra en mældist í Aðalvík og Fljótavík. Hann féll mjög hratt niður undir 0 µmól/l í byrjun maí, samfara vorhámarki svifþörunga. Nítratstyrkur jókst síðan aftur upp í tæplega 2 µmól/l í síðari hluta maí og hélt þeim styrk út júní. Þá kláraðist nítrat á nýjan leik vegna aukins vaxtar svifþörunga og voru gildi afar lág fram í ágústlok. Úr því fer sjórinn að blandast upp að nýju og nítrat gildi fara hækkandi fram á haustið og eru orðin hærri en 8 µmól/l í lok október.

Styrkur fosfats var hæstur í apríl var tæplega 0,9 µmól/l en féll mjög hratt úr því niður fyrir 0,2 µmól/l samfara vorhámarki svifþörunga (2. mynd). Sumargildi fosfats sveifluðust í kringum 2 µmól/l en byrjuðu að hækka í ágúst við vetrarblöndun sjávar og höfðu náð meira en 0,8 µmól/l í lok október.

     2. mynd. Styrkur fosfats í sjó í Önundarfirði 1994.                                 3. mynd. Styrkur kísils í sjó í Önundarfirði 1994

Styrkur kísils í byrjun apríl var rúmlega 9 µmól/l en féll mjög hratt úr því niður fyrir 1 µmól/l samfara vorhámarki kísilþörunga í byrjun maí. Mikil aukning varð tvívegis á styrk kísils, fyrst í maí og svo aftur í júní samfara auknu ferskvatnsrennsli í fjörðinn og tilsvarandi seltulækkun. Sumargildin sveifluðust í kringum 4 µmól/l en jukust í stuttan tíma í júní og ágúst samfara auknu ferskvatnsrennsli til sjávar en það ber með sér kísil. Styrkur kísils fer síðan hækkandi er haustar vegna vetrarblöndunar sjávar og hafa náð um 6 µmól/l styrk í lok nóvember.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdf


Önnur efni

Efni í vinnslu


 

Útlit síðu:

imgban