Firðir og grunnsævi
Líf

Líf

Efni í vinnslu

Botndýr

Efni í vinnslu

Botnþörungar

Efni í vinnslu

Fjörudýr


Efni í vinnslu

Svifþörungar

1. mynd. Rannsóknastöðvar í Ísafjarðardjúpi og JökulfjörðumÁrin 1987 og 1988 fóru fram á vegum Hafrannsóknastofnunar rannsóknir í Ísafjarðardjúpi þar sem margir þættir vistkerfisins voru skoðaðir m.a. vöxtur og viðgangur plöntusvifs. Farnir voru 13 rannsóknaleiðangrar með u.þ.b. mánaðar millibili og rannsóknir gerðar á 24 stöðvum bæði í Ísafjarðardjúpi og Jökulfjörðum.

Vetrarástand ríkti í firðinum frá því í febrúar 1987 og fram í apríl. Þá var sjór í firðinum uppblandaður og einsleitur og blaðgræna í lágmarki.

2. mynd sýnir ársferil blaðgrænu á stöð 23 í Jökulfjörðum (sjá mynd 1). Í mars er vorvöxtur svifþörunga hafinn en snemma í apríl varð vorblómi þeirra. Seinni hluta apríl og fram í miðjan maí var lífmassi þörunganna mestur (~8 mg m-3 af blaðgrænu). Lífmassa þörunga féll í júní en reis svo aftur í júlí og ágúst (~3 -4 mg m-3 Chla).

Er leið á sumarið var dýpra niður á svifþörungana. Í lok ágúst og byrjun september minnkar blaðgrænumagnið hratt og þegar kemur fram í október er magn blaðgrænu orðið mjög lítið.


2. mynd. Árstíðabreytingar í styrk blaðgrænu (mg m-3) í Jökulfjörðum frá 13. febrúar 1987 til 6. janúar 1988.

Svifdýr

Efni í vinnslu


Fiskar og fleira

Fiskar

Í Jökulfirði eru farnir reglulegir leiðangrar til athugunar á rækju. Þessir leiðangrar eru rækjurall að vori og hausti þar sem notuð er rækjuvarpa við rannsóknirnar, sem er með fínriðnum möskva.

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá tíðnidreifingu þeirra fisktegunda sem hafa komið fyrir í þessum rannsóknum í Jökulfjörðum. Myndin segir ekkert til um magn viðkomandi tegundar heldur aðeins um það hvort hún hefur komið fyrir í viðkomandi veiðarfæri/togi á rannsóknatímabilinu. Gögnin sem notuð eru við gerð myndarinnar eru: Rækjurall að vori/seinni hluta vetrar (febrúar og mars) og Rækjurall að hausti (september og október).

Langalgengast er að fá skrápflúru í rækjutroll bæði vor og haust. Sandkoli síld, marhnútur og þorskur lenda í 2-5 sæti að vori. Ýsa, þorskur, síld og lýsa lenda hins vegar í 2.-5. sæti að hausti. Stór hluti tegundanna koma fyrir bæði vor og haust en nokkrar aðeins að vori t.d. grálúða eða að hausti eins og t.d. skötuselur.


Tíðni fisktegunda sem hafa fengist í rannsóknaleiðöngrum Hafrannsóknastofnunar í Jökulfjörðum


Athuganir á beitusmokk

Beitusmokkur gengur óreglulega hingað til lands, eða að meðaltali annað hvert ár. Beitusmokkurinn hrygnir djúpt vestur af Skotlandi og allt suður undir Azoreyjar í desember til febrúar. Sviflæg eggin berast með straumi í norðurátt, en talið er að norðlæg útbreiðsla hrygningar hafi meiri áhrif á hvort smokkur gengur alla leið norður til Íslands.

Algeng kápulengd beitusmokks er um 15-20 cm, þegar hann birtist á Íslandsmiðum seinni hluta sumars. Oftast hverfur smokkurinn suður á bóginn í seinasta lagi í desember. Talið er að hann nái kynþroska þegar á öðru ári.

  Þekkt útbreiðslu og veiðisvæði beitusmokks við Ísland haustið 1979 og veturinn 1980.

Um 20. ágúst 1979 varð vart við smokkfiskgöngu í Faxaflóa. Þann 30. ágúst varð vart við hann í Arnarfirði og nokkrum dögum síðar í Dýrafirði og í Jökulfjörðum. Aðalgangan kom hins vegar ekki í Ísafjarðardjúp fyrr en um mánaðamótin september-október. Smokkurinn virðist að mestu hafa horfið af þessum slóðum í nóvember, en lítillega varð vart við beitusmokk allt austur í Öxarfjörð eftir áramótin, sem er óvenjulegt.

Smokkurinn vex mjög hratt, en aðalfæða hans eru fiskseiði (42%) og smokkur (28%).  Haustið 1979 lengdist smokkurinn að meðaltali um 4-5 cm og þyngdist um ca. 150 g á einungis tveimur mánuðum (september – október).  Um 375 tonn voru veidd af smokkfiski haustið 1979, aðallega á Vestfjörðum.

Einar Jónsson 1980. Líffræðiathuganir á beitusmokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, Todarodes sagittatus (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report. Hafrannsóknastofnunin Fjölrit nr. 7, 22 s.

http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolr-007.PDF

Fuglar

Efni í vinnslu

Spendýr

Efni i vinnslu


 

Útlit síðu:

imgban