Firðir og grunnsævi
Heimildir

Heimildir

Ísafjarðardjúp

Astthorsson,O.S.and Jonsson,G.S. 1988. Seasonal changes in zooplankton abundance in Isafjord-deep, northwest Iceland, in relation to Chlorophyll a and hydrography. ICES C.M. 1988/L:3 Ref. C

Ástþór Gíslason, Páll Reynisson, Hjalti Karlsson, Einar Hreinsson, Teresa Silva, Kristján Jóakimsson. Ljósáta í Ísafjarðardjúpi – nýtanleg auðlind? Lokaskýrsla til AVS (R 11/12 030-11), 47 s.

Einar Jónsson 1980. Líffræðiathuganir á beitusmokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, Todarodes sagittatus (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report. Hafrannsóknastofnunin Fjölrit nr. 7, 22 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolr-007.PDF

Guðmundur Skúli Bragason, Jón Jóhannesson 1987. Athuganir á ígulkerum. Skýrsla unnin fyrir Sjávarútvegsráðuneytið, 20 bls.

Guðmundur Skúli Bragason, Jón Jóhannesson 1988. Athuganir á ígulkerum. Ægir, 81: 20-25.

Guðrún Helgadóttir 1992. Distribution of recent, benthic foraminifera in Ísafjarðardjúp, NW-Iceland. 20. vetrarmót norrænna jarðfræðinga, Reykjavík - Ráðstefnurit (útdráttur).

Guðrún G. Þórarinsdóttir og Sólmundur Tr. Einarsson 1994. Kúfskeljarannsóknir á Norðvesturlandi janúar til mars 1994. Hafrannsóknastofnun 1994, 29 bls.

Hrafnkell Eiríksson 1986. Hörpudiskurinn, Clamys islandica, Muller, Hafrannsóknir, 35: 5-40.

Hrafnkell Eiríksson 1971. Hörpudiskleit á Vestfjörðum. Ægir 64,116-119.

Jón Ólafsson, 2003. Súrefni í vestfirskum fjörðum haustið 1974. Hafrannsóknastofnun 2005 (óútgefið)

Kristinn Guðmundsson og Agnes Eydal 1998. Svifþörungar sem geta valdið skelfiskeitrun. Niðurstöður tegundagreininga og umhverfisathugana. 1. Ísafjarðardjúp 1987. 2. Eyjafjörður 1993. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 70, http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-070.pdf

Lúðvík Kristjánsson 1980. Íslenskir sjávarhættir I. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

Ólafur S. Ástþórsson 1990. Ecology of the Euphausiids Thysanoëssa raschi, T. inermis and Meganyctiphanes norvegica in Ísafjord-deep, northwest-Iceland. Marine Biology, 107: 147-157.

Ólafur S. Ástþórsson, Ástþór Gíslason 1990. Klak of dreifing rækjulirfa í Ísafjarðardjupi. Ægir, 83: 296-301.

Ólafur S. Ástþórsson 1991 Agga í Ísafjarðardjúpi. Náttúrufræðingurinn, 60: 179-189.

Ólafur S. Ástþórsson, Ástþór Gíslason 1991. Seasonal abundance and distribution of Caridea larva in Isafjord-deep, northwest Iceland. Journal of Plankton Research, 13: 91-102.

Ólafur S. Ástþórsson og Ástþór Gíslason 1992. Investigations on the ecology of the zooplankton community in Ísafjord-Deep, Northwest Iceland. Sarsia, 77: 225-236.

Ólafur K. Pálsson 1976. Um líffræði fiskungviðis í Ísafjarðardjúpi. Hafrannsóknir, 8, 5-56. Leiðrétting í Hafrannsóknir, 12: 58-62.

Páll Reynisson. og Ólafur S. Ástþórsson 1989. Bergmálsmælingar á dýrasvifi í Ísafjarðardjúpi á Bjarna Sæmundssyni 6.-9. febrúar 1989 (B2/89). Leiðangursskýrsla/Áfangaskýrsla. 30 pp.

Spärck, R. 1937. The benthonic animal communities of the coastal waters. The Zoology of Iceland, Vol I (6), 45 pps.

Stefán S. Kristmannsson 1989. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1987-1988. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 17. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-017.pdf

Stefán Kristmannsson 1991. Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1989-1990. Hafrannsóknastofnun Fjölrit nr. 24. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-024.pdf

Steingrímur Jónsson 1999. Temperature time series from Icelandic coastal stations. Rit Fiskideildar, 16: 59-68. http://www.hafro.is/Bokasafn/Greinar/Rit-fisk/rit_fisk_16-059.pdf

Unnur Skúladóttir 1967. Aðferð til að meta afurðagetu rækjustofna í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði. Ægir, 60: 81-83.

Unnur Skúladóttir 1967. Krabbadýr og skeldýr. Í ritinu „Vinnsla sjávarafla” ráðstefnurit Verkfræðingafélags Íslandss, s. 13-23.

Unnur Skúladóttir, Guðmundur Skúli Bragason, Viðar Helgason 1989. The stock size of Pandalus borealis in Ísafjarðardjúp estimated by VPA and Area Swept. NAFO SCR Doc. 89/96

Valdimar Ingi Gunnarsson, 2014. Frummatsskýrsla fyrir 6800 tonna framleiðslu á regnbogasilungi og 200 tonn framleiðslu á þorski í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi á vegum Hraðfrystihússins Gunnvarar h.f. Framkvæmdaraðili er Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. Ísaafirði. Verkefnisstjóri Kristján G. Jóakimsson.

Þorleifur Eiríksson og Böðvar Þórisson 2004. Straumar og botndýr út af Óshólum í Bolungarvík. Lokaskýrsla. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 07-04.

Þorleifur Eiríksson, Ólafur Ögmundarson, Guðmundur V. Helgason og Böðvar Þórisson. Skyldleiki botndýrasamfélaga í Ísafjarðardjúpi 2010. Verkefnið er hluti af stærra verkefni: "Íslenskir firðir: Náttúrulegt lífríki Ísafjaraðardjúps og þolmörk mengunar". Styrkt af Verkefnasjóði Sjávarútvegsins. Náttúrustofa Vestfjarða, Matís og Líffræðistofnun Háskólans. Áfangaskýrsla. NV nr. 21-10.

Þorleifur Eiríksson, Ólafur Ögmundarson, Guðmundur V. Helgason og Böðvar Þórisson, 2012. Lokaskýrsla verkefnisins "Íslenskir firðir: Náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar" sem styrkt var af Verkefnasjóði Sjávarútvegsins 2009-2012. NV nr. 5-12
 

Útlit síðu:

imgban