Firðir og grunnsævi
Sjór

Sjór

Litlar sjórannsóknir hafa farið fram í Aðalvík og má segja að aðeins ein rannsókn liggi fyrir sem gefi hugmynd um breytingar á hita, seltu og næringarefnum í víkinni.

Straumar

Ekki hafa verið mældir straumar í Aðalvík en vitað er að strandstraumur á þessu svæði liggur með landi til austurs.

Hiti

Yfirborðshitamælingar voru gerðar í Aðalvík í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994 (1. mynd). Sjávarhiti í lok mars í yfirborði var um 1 °C og hækkaði jafnt og þétt er leið fram á sumar upp í rúmar 10 °C í ágúst. Eftir það fór hiti lækkaði er leið fram á haustið og var orðinn 4-5 °C í nóvember.

1. mynd. Breytingar á hita í Aðalvík árið 1994.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdfSelta

Seltumælingar voru gerðar í yfirborði sjávar í Aðalvík í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994. Nokkrar sveiflur voru í yfirborðsseltu í Aðalvík frá vori til hausts árið 1994 og sveifluðust seltugildi frá 32,4 til 34,6 (1. mynd). Mestan hluta mælitímans voru seltugildi þó vel yfir 34. Aðalseltulækkunin verður í júní til júlí og tengist snjóbráðnum sem eykur ferskvatnsrennsli tímabundið til sjávar. Lækkun seltu í Aðalvík varð þó mun minni en samsvarandi lækkun í Önundarfirði og Fljótavík þar sem rannsóknir voru gerðar á sama tíma.

1. mynd. Árstíðabreytingar í seltu árið 1994.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdf


Næringarefni

1. mynd. Styrkur  nítrats í sjó í Aðalvík árið 1994

Næringarefnamælingar voru gerðar í yfirborði sjávar í Aðalvík í tengslum við svifþörungarannsókn sem gerð var árið 1994. Styrkur nítrats í byrjun apríl var um 14 µmól/l en féll mjög hratt úr því niður undir 0 µmól/l í byrjun maí, samfara vorhámarki svifþörunga (1. mynd). Nítratstyrkur jókst síðan aftur upp í tæplega 2 µmól/l í síðari hluta maí og hélt þeim styrk út júní. Þá kláraðist nítrat á nýjan leik vegna aukins vaxtar svifþörunga og voru gildi afar lág fram í ágústlok. Úr því fer sjórinn að blandast upp að nýju og nítrat gildi fara hækkandi fram á haustið og eru orðin hærri en 7 µmól/l í lok október.

Styrkur fosfats í byrjun apríl var um 0,9 µmól/l en féll mjög hratt úr því niður í 0,1 µmól/l samfara vorhámarki svifþörunga (2. mynd). Sumargildi fosfats sveifluðust milli 0,1-0,2 µmól/l en byrjuðu að hækka í september við vetrarblöndun sjávar og höfðu ná 0,7 µmól/l í lok október.

  

 


2. mynd. Styrkur fosfats i sjó í Aðalvík 1994.                                               3. mynd. Styrkur kísils í sjó í Aðalvík 1994

Styrkur kísils í byrjun apríl var tæplega 10 µmól/l en féll mjög hratt úr því niður fyrir 1 µmól/l samfara vorhámarki kísilþörunga í byrjun maí (3. mynd). Sumargildin sveifluðust frá 1 til 3 µmól/l en jukust í stuttan tíma í júní samfara auknu ferskvatnsrennsli til sjávar. Styrkur kísils fer síðan hækkandi er haustar vegna vetrarblöndunar sjávar og hafa náð um 5 µmól/l styrk í lok október.

Heimildir

Þórunn Þórðardóttir og Agnes Eydal 1994. Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994. Hafrannsóknastofnun. Fjölrit, 51, 28 s. http://www.hafro.is/Bokasafn/Timarit/fjolrit-051.pdf 

Útlit síðu:

imgban