Firðir og grunnsævi
Nytjar

Nytjar

Efni í vinnslu

Veiðar

Litlar veiðar hafa verið stundaðar í Aðalvík. Þar hafa þó verið gerðar tilraunaveiðar á kúfskeljum (sjá kaflann um botndýr).

Eldi

Ekkert eldi er stundað í Aðalvík.

Botnþörungar


Efni í vinnslu

Botndýr

Stofnstærðarmat kúfskelja í Aðalvík 1994

1. mynd. Kúfskel                                                                                                                                                                                                                                                               

Kúfskel (Arctica islandica) (1. mynd) finnst nánast allt í kringum Ísland og lifir á 0-200 m dýpi í sendnum leirbotni, sandbotni eða skeljasandbotni. Skelin sem lifir niðurgrafin í sjávarbotninum allt frá því að vera rétt undir yfirborði og niður á 15 cm, er staðbundin en getur hreyft sig upp og niður í bontlaginu með hjálp fótarins.Kúflskelin er sérlega langlíf og hægvaxta dýrategund og getur orðið yfir 400 ára gömul. Skeljarnar eru sérkynja. Veiðar á kúfskel til beitu hafa verið stundaðar á Íslandi frá aldamótunum 1900 en tilraunaveiðar til manneldis hófust fyrst 1987 og svo aftur árið 1995 til útflutnings og var hámarks landaður afli rúm 14000 tonn árið 2003.     

 Snemma árs 1994 hófust rannsóknir á vegum Hafrannsóknastofnunar á kúfskel við Vestfirði með það markmið að kortleggja útbreiðslu, magn á    flatareiningu og stofnstærð í fjörðunum með nýtingu í huga. Einnig voru skeljar úr afla lengdarmældar og vigtaðar. Til rannsóknanna var notaður skelveiðibátur útbúinn vatnsþrýstiplógi (2. mynd).

Í Aðalvík (3. mynd) vor tekin 16 tog á 2,3 ferkílómetra svæði (4. mynd) og var lífþyngdin að meðaltali 1,8 kg/m2. Stofnstærð var áætluð rúm 4000 tonn á svæðinu. Meðallengdin í afla var 76 mm og lengdardreifingin 36-103 mm (5. mynd). Meðalþyngd skeljanna var 127 gr og holdfyllingin 31,4%. 

                                                                                             2. mynd. Vatnsþrýstiplógur

      
Þess ber að geta að vatnsþrýstiplógurinn veiðir aðallega skeljar stærri en 50 mm og eykst veiðigetan eftir því sem skelin er stærri. 


3. mynd. Rannsóknasvæðið í Aðalvík. Punktarnir tákna staðsetningu toga og stærð þeirra lífþyngd (0-4,3 kg m-2).


5. mynd. Lengdardreifing kúfskelja í afla


Heimildir:

Gudrún G. Þórarinsdóttir & Sólmundur Einarsson, 1994. Kúfskeljarannsókn (Arctica islandica) á Norðvesturlandi janúar til mars 1994 (Investigation of Arctica islandica in Northwest Iceland, January-March 1994).  Hafrannsóknastofnunin, 29 pp.

 Gudrún G. Þórarinsdóttir & Sólmundur Einarsson, 1997. Kúfskel við Ísland.  Náttúrufræðingurinn, 66 (2), 91-100. 

G. G. Thórarinsdóttir & S. Einarsson, 1996. Distribution and abundance of ocean quahog, Arctica islandica (Linnaeus, 1767), from Icelandic waters.  J. Shellf. Res. 15 (3), 729-733.
 

Útlit síðu:

imgban